§ 1-5.Arbeid i arbeidstakers og arbeidsgivers hjem
    (1) Departementet kan gi forskrift om og i hvilken utstrekning loven skal gjelde for arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.
    (2) Departementet kan gi forskrift om at lovens regler helt eller delvis skal gjelde for arbeidstaker som utfører husarbeid, tilsyn eller pleie i arbeidsgivers hjem.
    (3) I forskrift etter denne paragraf kan det fastsettes særregler.