Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 2 A-1 om rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten   Sist oppdatert 24.04.2018 Oppdateringer i 2017: Bestemmelsen om varsling i arbeidsmilj...