Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 15-11: Generelt om retten til å stå i stilling ved tvist om oppsigelse Arbeidstakere som er i fast ansettelse, og som har fått oppsigelse har som hovedregel re...