Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 17-3 om retten til å kreve forhandlinger /forhandlingsmøte i oppsigelsessaker   Første ledd – når kan arbeidstaker kreve forhandlingsmøte? Bestem...