Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 15-12 om virkninger av usaklig oppsigelse mv. Arbeidsmiljøloven § 15-12 er en sentral bestemmelse i i forbindelse med tvister om usaklig oppsigelser, siden den ...