arbeidsgivers styringsrett

Rt-2001-418 (Kårstø)

Dommer Frisak: Saken gjelder spørsmålet om når arbeidstiden begynner og slutter for to grupper av ansatte – 23 dagtidsansatte og 143 skiftarbeidere – ved det anlegg Den norske stats olj...

§ 15-11. Retten til å fortsette i stillingen

Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 15-11: Generelt om retten til å stå i stilling ved tvist om oppsigelse Arbeidstakere som er i fast ansettelse, og som har fått oppsigelse har som hovedregel re...

Pin It on Pinterest