Kommentarer til bestemmelsen   Bestemmelsen inneholder to viktige begreper i arbeidsmiljøloven, når den klargjør hva som menes med henholdsvis en arbeidstaker og en arbeidsgiver. Spørsmåle...