Arbeidskontrakten: Gode tips ved utforming av arbeidsavtaler

Arbeidsavtalen er et viktig dokument. Dessverre er det mange arbeidsgivere som undervurderer avtalens betydning, og dermed går glipp av viktige kontraktsreguleringer. I denne artikkelen skal du få gode tips om hvordan du kan skrive bedre arbeidsavtaler.

-Skrevet av Eivind Arntsen

Ansettelse

Arbeidsavtalen er et viktig dokument. Dessverre er det mange arbeidsgivere som undervurderer avtalens betydning, og dermed går glipp av viktige kontraktsreguleringer. Denne artikkelen er ment som en veidledning for deg som er arbedisgiver, og ønsker å skrive bedre og mer robuste arbeidsavtaler.

Tilpass avtalen ut fra den konkrete situasjonen

Vær spesifikk – men ikke lås detaljene

Husk å ha med bestemmelser om prøvetid

I prøvetiden er det lettere for en arbeidsgiver å gå til oppsigelse. Men det er på ingen måte fritt frem. Det er også viktig å være klar over at prøvetid ikke er obligatorisk. Hvis arbeidsavtalen ikke inneholder en bestemmelse om prøvetid, er arbeidstaker «fast ansatt» fra dag en. Det er altså av stor betydning for arbeidsgiver å sørge for å ta med en bestemmelse om prøvetid. En vanlig feil er for øvrig at arbeidsgiver glemmer å ta med en bestemmelse om mulighet til å forlenge prøvetiden dersom den ansatte blir borte fra arbeidet for eksempel i forbindelse med sykefravær. Også her er det et vilkår om at arbeidsgivers mulighet til å forlenge prøvetiden må tas med i arbeidsavtalen.

Tenk nøye gjennom hvor lang oppsigelsestid som er hensiktsmessig

Har du kunder du er redd for?

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Brækhus Advokatfirma

Les mer