1. Følgende personer anses som arbeidstakere i forhold til lovens regler om helse, miljø og sikkerhet når de utfører arbeid i virksomhet som går inn under loven:
  1. elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål,
  2. vernepliktige,
  3. sivile tjenestepliktige og tjenestepliktige i sivilforsvaret,
  4. innsatte i kriminalomsorgens anstalter,
  5. pasienter i helseinstitusjoner, attføringsinstitusjoner o.l.,
  6. personer som i opplæringsøyemed eller i forbindelse med arbeidsrettede tiltak utplasseres i virksomheter uten å være arbeidstakere,
  7. personer som uten å være arbeidstakere deltar i arbeidsmarkedstiltak.
 2. Departementet kan i forskrift fastsette unntak fra bestemmelsen i første punktum.
 3. Lovens bestemmelser om arbeidsgiveren gjelder for den som lar personer som nevnt i første ledd utføre arbeid i sin virksomhet.
 4. Departementet kan gi forskrift om i hvilken utstrekning lovens øvrige bestemmelser skal gjelde for personer nevnt i første ledd.

Har du personalansvar?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for arbeidsgivere, ledere, HR-ansvarlige og andre som jobber med personalsaker, og få eboken ARBEIDSRETTSGUIDEN GRATIS TILSENDT + et gratis minikurs i arbeidsrett.

Som abonnent på nyhetsbrevet får du tips om arbeidsrettslige temaer, oppdateringer ved lovendringer og varsel om viktige dommer! Alt er gratis - du kan selvsagt melde deg av når som helst.

100 % uforpliktende. Vi sender ikke spam! Powered by ConvertKit