Arbeidsmiljøloven § 12 - 12

Militærtjeneste mv.

Lovtekst

(1) Arbeidstaker har rett til permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste eller lignende allmenn vernetjeneste.​1 Det samme gjelder ved frivillig tjenestegjøring av til sammen 24 måneders varighet i styrker organisert av norske myndigheter for deltakelse i internasjonale fredsoperasjoner, hvis arbeidstaker snarest mulig etter å ha inngått bindende avtale om tjenestegjøring i slike styrker varsler arbeidsgiver om dette.

(2) Arbeidstaker som ønsker å fortsette i stillingen etter tjenestegjøringen, skal varsle arbeidsgiver før tjenesten begynner. Arbeidsgiver plikter ikke å ta arbeidstaker tilbake i arbeid før en måned etter mottak av varsel om fra hvilken dag arbeidstaker kan gjenoppta arbeidet.

1 Jf. lov 19 mars 1965 nr. 3 kap. III (opph. ved lov 20 apr 2012 nr. 19). Se nå lov 12 aug 2016 nr. 77 kap. 4.

Kommentarer til bestemmelsen

Forfatter

Eivind Arntsen

Partner, Brækhus Advokatfirma

Les mer