I Tupperware-dommen ga Høyesterett avklaringer om arbeidstakerbegrepet.   Kilde: Høyesterett 1984-09-29. Rt 1984 1044. Norges Høyesterett – dom. Stikkord: Arbeidsrett. Arbeidstakerbegrep...