Verdicts

Category Archives : Kapittel 1. Innledende bestemmelser (§§ 1-1 – 1-9) RSS feed for this section

§ 1-6.Personer som ikke er arbeidstakere

Domstol:
Referanse:
Parter:
Beskrivelse:
Rettens eget sammendrag:

§ 1-5.Arbeid i arbeidstakers og arbeidsgivers hjem

Domstol:
Referanse:
Parter:
Beskrivelse:
Rettens eget sammendrag:

§ 1-4.Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv.

Domstol:
Referanse:
Parter:
Beskrivelse:
Rettens eget sammendrag:

§ 1-3.Petroleumsvirksomhet til havs

Domstol:
Referanse:
Parter:
Beskrivelse:
Rettens eget sammendrag:

§ 1-1.Lovens formål

Domstol:
Referanse:
Parter:
Beskrivelse:
Rettens eget sammendrag:

Pin It on Pinterest