Verdicts

Category Archives : Kapittel 1. Innledende bestemmelser (§§ 1-1 – 1-9) RSS feed for this section

§ 1-1.Lovens formål

Lovens formål er: å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsme...

Pin It on Pinterest