Verdicts

Category Archives : Arbeidsmiljøloven med kommentarer RSS feed for this section

§ 1-1.Lovens formål

Lovens formål er: å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsme...

Om Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven er den helt sentrale verneloven innen arbeidslivet, og en lov som regulerer og berører hverdagen til alle arbeidsgivere og arbeidstakere. Loven er et resultat av en lang utvikling ...

Pin It on Pinterest