§ 4-2.Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling