§ 2-4. Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten (Opphevet)

NB:

Bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 2-4. ble opphevet ved lov 16 juni 2017 nr. 42, som trådte i kraft 1. juli 2017.

Se de nye bestemmelsene i kapittel 2 A