Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 15-3: Oppsigelsesfrister   Første ledd – 1 måneds oppsigelsesfrist som hovedregel Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven § 15-3 nr. 1 er at den gjen...