Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 1-3 Bestemmelsen inkluderer en presisering av at petroleumsvirksomhet på norsk sokkel er omfattet av arbeidsmiljøloven. At petroleumsvirksomhet er omfattet a...