Kommentarer til § 2 A-3. Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling   Bestmmelsen lovfester plikten til å utarbeide rutiner for varsling. Etter første ledd har alle virksomheter en pli...