Verdicts

Monthly Archives: mars, 2015

§ 1-1.Lovens formål

Lovens formål er: å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsme...

Pin It on Pinterest