Arbeidsmiljøloven er den helt sentrale verneloven innen arbeidslivet, og en lov som regulerer og berører hverdagen til alle arbeidsgivere og arbeidstakere. Loven er et resultat av en lang utvikling ...